Evente & Nisma
Edukative

Gjatë viteve të fundit janë realizuar 142 aktivitete/evente të Sigurisë Rrugore në qytete të ndryshme të Shqipërisë, të cilat përfshijnë qytetet e Tiranës, Elbasanit, Durrësit, Vlorës, Fierit, Thumanës, Borshit, Korçës, Shkodrës, Tepelenës, Përmetit, Gjirokastrës, Beratit, Dibrës, Lushnjes, Krujës, Mirditës, Lezhës, Kavajës, Borizanës, etj .

Eventet janë zhvilluar më së shumti në shkolla të këtyre qyteteve, por gjithashtu edhe në ambiente të hapura ku kanë patur mundësi të gjithë fëmijët të jenë pjesë e të mësojnë rregullat bazë si të qëndrojnë të sigurt në rrugë.

2019

Në vitin 2019 janë realizuar dy evente masive të sigurisë rrugore me kohëzgjatje 8-10 orë secila dhe janë trajnuar rreth 200 fëmijë të moshave 6-12 vjeç.

2020

Në vitin 2020 janë realizuar 14 evente të sigurisë rrugore, me kohëzgjatje rreth 2-3 orë secila dhe janë trajnuar rreth 670 fëmijë të moshave 6-12 vjeç në 5 qytete të ndryshme të Shqipërisë.

2021

Në vitin 2021 janë realizuar 33 evente të sigurisë rrugore me kohëzgjatje rreth 2-3 orë secila dhe janë trajnuar rreth 2100 fëmijë të moshave 6-12 vjeç në 11 qytete të ndryshme të Shqipërisë.

2022

Në vitin 2022 janë realizuar 46 evente të sigurisë rrugore me kohëzgjatje 2-3 orë secila dhe janë trajnuar rreth 1,877 fëmijë të moshave 6-12 vjeç në 15 qytete të ndryshme të Shqipërisë.

2023

Në 7 mujorin e parë të vitit 2023 janë realizuar 25 evente të sigurisë rrugore me kohëzgjatje 2-3 orë secila dhe janë trajnuar rreth 1075 fëmijë të moshave 6-12 vjeç në 12 qytete të ndryshme të Shqipërisë.

Evente & Nisma
Edukative

Edukim në Shkolla