Këndi Statik i Sigurisë Rrugore në Vlorë

Krahas dhjetëra aktiviteteve të Këndit të Sigurisë Rrugore të cilat kanë shëtitur në qytete të ndryshme të Shqipërisë, DPSHTRR ka realizuar investimin për të parin Kënd Statik të Sigurisë Rrugore në ambientet e jashtme të shkollës së mesme industriale “Pavarësia”, Vlorë, ku nxënësit mund të mësojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe këshillat mbi sigurinë rrugore në hapësirën e posaçme që simulon një qytet të vogël me sinjalistikat e duhura rrugore. Ky investim është përkrahur nga mësuesit, shkollat dhe prindërit e do të shtrihet si një nismë ku do të ftohen dhe nxitet pjesëmarrja edhe nga qytete të tjera të Shqipërisë duke i mundësuar fëmijëve të gjithë infrastrukturën e nevojshme edukative e mësimore.