Në Mësonjëtoren e parë shqipe të Myzeqesë, shkolla “Anastas Laska” në qytetin e Fierit!

January 22, 2024

Në Mësonjëtoren e parë shqipe të Myzeqesë, shkolla “Anastas Laska” në qytetin e Fierit, nxënësit u njohën me programet tona mbi edukimin e Sigurisë Rrugore. Edukojmë dhe gëzohemi kur shohim kuriozitet dhe dëshirë në sytë e tyre për të ditur sa më shumë sot e për një të ardhme të sigurt nesër.

Për të mësuar më shumë mbi aktivitetet tona edukative, dhe për të qënë pjesë e një ore edukative klikoni në: https://siguriarrugore.dpshtrr.al/