Këndi ynë lëvizës i sigurisë rrugore “parkoi” në shkollën “Bardhyl Popa”, Elbasan!

February 5, 2024

Ku udhëtoi ekipi i Sigurisë Rrugore këtë herë?

Këndi ynë lëvizës i sigurisë rrugore “parkoi” në shkollën “Bardhyl Popa”, Elbasan, për të argëtuar e mësuar vogëlushët mbi rëndësinë e përdorimit të kokores e jelekëve dhe respektimin e rregullave kryesore të qarkullimit rrugor!

Kryqi Kuq Shqiptar gjithmonë pranë nesh për t’u kujdesur që fëmijët të marrin njohurinë e duhur mbi ndihmën e parë!