KONTAKT

DPSHTRR

Selia 1: Rruga “Muhedin Llagani”, Tiranë

Selia 2: Vorë – Fushë-Krujë, km 5, Fushë-Prezë