Vlorë, në Këndin Statik të Sigurisë Rrugore, me fëmijët e shkollës “Rilindja”

June 15, 2023

Fundjava MotoSportive tek Bulevardi i ri, Tiranë, ku u argëtuam, informuam, bashkëbiseduam, bashkëpunuam për rritjen e ndërgjegjësimit mbi sigurinë rrugore dhe garat në kushte të rregulluara, mbi edukimin për trafikun dhe sjelljen në zonat urbane!

Çdo javë, çdo rast, çdo mundësi për EDUKIM, EDUKIM, EDUKIM mbi lëvizshmërinë e sigurtë, që të vegjël!

Nuk mungoi Këndi i Sigurisë Rrugore, sëbashku me broshurat e dashura të rregullave dhe ekipin tonë që kujdeset për simulimet e sinjalistikës rrugore, krahas aktiviteteve të shumta të dy ditëve nga organizimi i “Dy rrota dhe një timon”!